Zorgvuldigheid ook bij melden van schade vereist

Indien u een beroep doet op een verzekering omdat u een bepaalde schade heeft geleden, dan is het belangrijk dat u uw verzekeringsmaatschappij correct informeert. Is bij het melden van de schade bij ons kantoor of bij de verzekeringsmaatschappij voor u iets onduidelijk? Neem dan direct contact met ons op. In dit artikel leggen wij uit waarom dit in uw belang is.

Verzekeringsmaatschappij moet kunnen vertrouwen op juistheid informatie
De verzekeringsmaatschappij is er nooit bij wanneer een voorval plaatsvindt waarbij schade optreedt. Zat er in de portemonnee die uit de woning is gestolen nu €100,– of €500,–?

De verzekeringsmaatschappij weet dit niet en zal dit vaak ook niet kunnen controleren. De wetgever heeft daarom bepaald dat de verzekeraar er, bij de behandeling van een aanspraak op een uitkering, op moet kunnen vertrouwen dat de consument de juiste informatie verstrekt.

Onjuiste informatie wordt zwaar aangerekend
Verzekeringsmaatschappijen worden door de wetgever beschermd tegen consumenten die de verzekeraar bewust proberen te misleiden. Artikel 7:941 lid 5 van het Burgerlijk Wet geeft de verzekeraar daarom het recht om, wanneer de consument bij een schade de verzekeraar bewust heeft trachten te misleiden, de volledige, geclaimde schade niet te hoeven uitkeren!

Een voorbeeld. Er vindt een diefstal in de woning plaats waarbij diverse artikelen worden gestolen. De totale schade is €8.000,– De buurman heeft de insluiper gezien, dus de diefstal heeft echt plaatsgevonden. Ook staat de diefstal van de betreffende goederen vast. De consument meldt dat er ook een laptop ter waarde van €1.500,– is gestolen, terwijl dit niet zo is. Dit is een vorm van bewuste misleiding. Indien de verzekeringsmaatschappij dit ontdekt dan hoeft deze uiteraard niet alleen de geclaimde kosten van de laptop niet te vergoeden, maar ook de schade van €8.000,–  die de consument in werkelijkheid wél heeft geleden!

Met andere woorden: het bewust misleiden van de verzekeraar kan dus leiden tot het verval van het recht op vergoeding van de totale schade: ook de schade waarop de misleiding niet was gericht!

Daarnaast zal de verzekeraar deze misleiding melden in een register waardoor het voor een reeks van jaren voor de consument lastiger wordt zich opnieuw te verzekeren. Als dit al lukt, zal hiervoor een fors hogere premie moeten worden betaald.

Bij twijfel: vraag het ons
U heeft er als consument een groot belang bij dat bij de verzekeringsmaatschappij zelfs maar de schijn wordt voorkomen dat u misschien bij het melden van de schade niet de volledig juiste gegevens heeft gemeld.

Wij merken regelmatig dat door emoties rond een schade of omdat bepaalde vragen niet altijd even duidelijk zijn, relaties soms onbedoeld verkeerde of onvolledige informatie verstrekken. Nu zullen de verzekeraars waarmee wij u in contact brengen u echt niet direct beschuldigen van poging tot misleiding wanneer u per ongeluk iets verkeerd heeft gemeld. Wel kan een onzorgvuldige melding aanleiding zijn voor vervelende aanvullende vragen en onderzoek en daarmee de afhandeling van de schade vertragen.

Ons advies aan u is dus om – indien u bij het claimen van een schade niet helemaal begrijpt wat van u gevraagd wordt –  even contact met ons te zoeken. Wij helpen u dan graag om ervoor te zorgen dat de schadeafwikkeling snel en correct verloopt.

Copyright © 2020 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.