Woekerpolis

De term Woekerpolis is door het TROS programma Radar in 2006 geïntroduceerd in Nederland. Sindsdien sleept de affaire zich voort en weten veel consumenten helemaal niet meer waar ze aan toe zijn. Mocht u het idee hebben dat u een Woekerpolis heeft en niet weet wat u moet doen dan kunt u met ons contact opnemen. Wij benaderen dit probleem op een praktische manier: de polis vertegenwoordigt op dit moment een bepaalde waarde. De centrale vraag is nu welke investering de beste kansen biedt op een fatsoenlijk toekomstig rendement.

Daartoe rekenen we eerst uit waar u op uitkomt als u helemaal niets doet. De uitkomst van deze calculatie vormt de basis voor het verdere advies over uw polis. Vervolgens rekenen we alle mogelijke scenario’s uit, rekening houdend met de verschillende fiscale regimes, de eventuele afkoopboetes en de restant looptijd. Op grond van de uitkomst van deze berekeningen kunnen we onweerlegbaar aantonen welke mogelijkheden u heeft en wat de vermoedelijke opbrengst per alternatief is.