Welk gewicht kan uw dak dragen?

De belasting van een dak
Bij de bouw van de woning heeft de architect berekend welk gewicht het dak moet kunnen dragen. Op die berekening is de constructie gemaakt. In het verleden was misschien het belangrijkste gewicht waarmee de constructeur rekening hield het gewicht van de dakpannen en wat regen. Het gewicht van de regen werd dan beheersbaar gehouden door te zorgen voor goede afwatering waardoor het water als gevolg van regen zo snel mogelijk van het dak afstroomt.

Dak wordt anders gebruikt
Daken worden op dit moment in toenemende mate anders gebruikt dan waarmee in het verleden de architect en constructeur rekening hebben gehouden. Bij platte daken zie je steeds vaker “daktuinen” ontstaan. Maar ook het aantal zonnepanelen op daken neemt sterk toe. Die zonnepanelen hebben wel een gewicht. Al snel 25 kilo per vierkante meter!

Weer verandert
Ook de weersomstandigheden veranderen. Zoals we afgelopen maanden hebben gezien moeten we er rekening mee houden dat er vaker extreme weersituaties ontstaan. Storm en valwinden kunnen op daken een enorm extra gewicht leggen. Maar ook sneeuw kent een gewicht. Op een vierkante meter weegt 10 centimeter sneeuw ook al snel 20 kilo. Door veranderingen in het klimaat zullen we vaker te maken krijgen met langere periodes van droogte, heftigere regenbuien, zwaardere stormen en intensere momenten van sneeuwval.

Alles bij elkaar
Alles bij elkaar kan dit ertoe leiden dat het dak in bepaalde situaties te zwaar belast wordt en dit tot schade leidt. In de meeste gevallen zal deze schade niet verzekerd zijn op de verzekering van de woning omdat schade door “constructiefouten” van dekking is uitgesloten.

Advies
Wij adviseren om er in ieder geval voor te zorgen dat bij regen het water snel en makkelijk van het dak kan wegstromen. U kunt daarvoor zorgen door periodiek te controleren of de waterafvoeren schoon zijn. Gaat u voorzieningen aanbrengen op het dak van uw woning, onderzoek dan goed of de combinatie van alle factoren niet kan leiden tot een te zware belasting van het dak. En…… informeer ons uiteraard over de veranderingen die u van plan bent te doen. Wij controleren dan of en zo ja welke gevolgen dit heeft voor uw verzekeringen.

Copyright © 2021 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.