Weet hoe de financiële situatie van het gezin is bij overlijden partner

Binnen veel gezinnen bestaat vaak geen goed beeld hoe de financiële gezinssituatie is, indien een van de partners onverwacht komt te overlijden. Een ongewenste toestand die veel leed kan veroorzaken. Wij bieden graag onze hulp aan om u dit inzicht wél te geven.

Nabestaandenpensioen
Voor de meeste werknemers die via hun werkgever deelnemen aan een pensioenregeling geldt dat de partner recht heeft op een nabestaandenpensioen. Komt een van de partners te overlijden dan komt er een uitkering voor de langstlevende partner ter beschikking. Maar voorwaarde is dan wel dat deze partner voor het overlijden bij de pensioenuitvoerder is aangemeld. Uit onderzoek blijkt dat circa 33% van de “samenwoners” deze aanmelding niet hebben gedaan.

In praktijk forse daling
Veel jonge gezinnen staan onvoldoende stil bij wat de financiële gevolgen zijn wanneer een van de partners onverwacht komt te overlijden. Ergens diep in het collectieve geheugen van Nederland blijft leven dat bij het overlijden van de ene partner, de andere partner automatisch 70% van het laatstverdiende salaris van de overledenen ontvangt. Dit is vrijwel nooit het geval. Wat wel de werkelijkheid is dat het overlijden van een van de partners vaak tot een forse inkomstendaling bij het achterblijvende gezin leidt.

Hypotheeklasten hakken er fors in
Een van de lasten die vaak aanzienlijk zijn, betreffen de hypotheeklasten. De hypotheek is dikwijls afgesloten op het inkomen van twee partners. Valt een van de partners weg en wordt dit weggevallen inkomen niet voldoende gecompenseerd door een nabestaandenpensioen of een overlijdensrisicoverzekering dan is het vaak problematisch om de hypotheeklasten te blijven betalen.

Zeer lage premie voor overlijdensrisicoverzekering
Een overlijdensrisicoverzekering is een verzekering die een kapitaal uitkeert indien de verzekerde persoon binnen een bepaalde tijd overlijdt. De hoogte van de premie hangt af van het gemiddelde risico dat de betreffende persoon loopt om binnen die periode te overlijden. De premie voor iemand van 35 jaar is daarom (veel) lager dan voor iemand van 60 jaar.

De premies voor overlijdensrisicoverzekeringen zijn zeker voor jonge gezinnen heel laag. Voor bijvoorbeeld €10,00 per maand kan vaak al een verzekering worden afgesloten die recht geeft op een aanzienlijk kapitaal bij overlijden van de verzekerde persoon. Het voordeel van deze verzekering is ook dat u bij de meeste verzekeringsmaatschappijen de verzekering kunt beëindigend op het moment dat u dat wilt. U zit dus niet vele jaren vast aan een dergelijke verzekering.

Heeft u een goed beeld van uw situatie?
Heeft u een goed beeld van hoe de financiële situatie van uw gezin is wanneer een van de partners zou komen te overlijden? Als dat niet zo is, dan willen wij u graag helpen om dit inzicht snel te krijgen. Neem contact met ons op. Door aan u een aantal gerichte vragen te stellen kunnen wij u snel meer inzicht geven.