Wat verandert er voor u lijfrente pensioenopbouw?

Vanaf 1 januari 2014 mag de tijdelijke lijfrente uitkering die u aankoopt met het tegoed dat u heeft opgebouwd met het Lijfrente Sparen of het Lijfrente Beleggen niet eerder ingaan dan in het jaar waarin de AOW van u ingaat. Wilt u toch vanaf de 65ste een tijdelijke uitkering krijgen? Dan moet u actie ondernemen en met het volgende rekening houden.

Wat kunt u doen?
Soms kunt u toch vanaf de 65ste een tijdelijke oudedagslijfrente aankopen. Dit is een lijfrente uitkering die minimaal 5 jaar loopt. Onder de oude wet kon de tijdelijke oudedagslijfrente ingaan op de 65ste. Maar vanaf 2014 is de ingangsdatum gelijk aan de AOW-leeftijd. Dit noemen we de overgangsregeling.

U kunt de overgangsregeling gebruiken.
Dat kan op 2 manieren:

1. Een uitkering vanaf 65 jaar
Stopt u na 31 december 2013 met inleggen op de Aegon Lijfrente Sparen of Aegon Lijfrente Beleggen? Dan mag u nog steeds een lijfrente uitkering starten in het jaar waarin u 65 wordt. U mag hiervoor het hele tegoed gebruiken dat hij op 31 december 2013 had, plus de rente of het rendement hierover dat u opbouwt tot de 65e.

2. Een uitkering vanaf AOW-leeftijd
Blijft u na 31 december 2013 inleggen op de Lijfrente Sparen? Dan mag u in het jaar waarin hij 65 jaar wordt alleen voor het tegoed dat u heeft op 31 december 2013 een lijfrente uitkering starten. De rest van het saldo mag u alleen gebruiken voor een uitkering die start in het jaar waarin hij AOW krijgt. De rest van het saldo bestaat uit de inleg na 31 december 2013 plus de rente die u opbouwt na 31 december 2013.

Heeft u een Lijfrente Beleggen? En blijft hij na 31 december 2013 doorgaan met inleggen? Dan kunt u met de opgebouwde waarde alleen een uitkering aankopen die ingaat in het jaar waarin uw klant AOW krijgt.

Knip de rekening in 2 delen
Als u na 2013 nog inlegt, heeft u op de 65e een kleiner bedrag beschikbaar om vanaf dat moment te laten uitkeren. Wat kunt u hieraan doen?

• Open een tweede rekening.
• Laat u alle stortingen na 2013 op deze rekening doen
• De waarde die u op deze rekening opbouwt, laat hij uitkeren vanaf de AOW-leeftijd (eerder kan niet)
• Het saldo op de eerste rekening (plus de rente die u nog opbouwt) houdt u beschikbaar voor een uitkering die ingaat in het jaar waarin uw klant 65 wordt .
• Kortom, u knipt de rekening in twee delen. Zo gebruikt u het overgangsrecht zo goed mogelijk. Dat noemen we de AOW-knip.