Wat staat er allemaal op jouw mobiel?

De mobiel maakt voor veel mensen een belangrijk onderdeel uit van hun dagelijks leven. We fotograferen ermee, doen er onze bankzaken mee en gebruiken onze smartphone voor de opslag van vele persoonlijke gegevens.

Persoonlijk digitaal archief
Steeds vaker zien wij dat onze smartphone als het ware een persoonlijk digitaal archief is geworden, waarin veel emotionele en financieel waardevolle informatie digitaal wordt opgeslagen. Reden dus om je mobiel goed te beveiligenMaar er is een keerzijde!

Digitale back-ups
Als eigenaar van een mobiel kun je digitale back-ups maken. Dat is uiteraard verstandig voor het geval jouw telefoon gestolen wordt of verloren gaat. De toegang tot de mobiel en de eventuele back-ups worden bijna altijd goed beveiligd om ervoor te zorgen dat alleen de eigenaar toegang tot die gegevens heeft. Door de ontwikkeling van de criminaliteit op het gebied van cybertechnologie komt die beveiliging op een steeds hoger niveau te liggen.

Bij overlijden kan dit veel verdriet en problemen geven
Wanneer sprake is van een onverwacht overlijden van een partner of kind kunnen al die beveiligingen tot veel verdriet en problemen leiden. Bijvoorbeeld omdat allerlei gegevens die nodig zijn om vrienden en bekenden te informeren niet te vinden zijn. Of bijvoorbeeld investeringen in bitcoins die alleen maar digitaal op de mobiel staan. Ook kan de smartphone voor de nabestaanden waardevolle gegevens bevatten over de laatste periode voor het overlijden.

Gespecialiseerde bureaus
Er zijn inmiddels gespecialiseerde bureaus die diensten aan nabestaanden leveren om een mobiel van een overleden persoon te openen. In bijna alle gevallen doen deze bureaus dit alleen met een verklaring van overlijden en een verklaring van erfrecht. Ook voor deze bureaus is het vaak een heel tijdrovende opgave om alle data achter de beveiliging zichtbaar te maken. De kosten hiervoor kunnen daardoor makkelijk duizenden euro’s bedragen.

Delen van de code
De vraag is of het zo volledig afschermen van de toegangscode nu echt nodig is. Je kan je voorstellen dat er weinig bezwaar is wanneer de ene partner de toegangscode van het mobiel van de ander kent. Datzelfde geldt, met goede afspraken, voor de codes van de mobiel van de kinderen.

Het kan zijn dat mensen dit een heel lastig onderwerp vinden om te bespreken. Nu de smartphone een zo dominante rol in ons leven heeft ingenomen, is het zinvol om dit wel bespreekbaar te maken.

Copyright © 2022 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.