Wanneer is iets een tuinmeubel?

Green EggIn een zaak die aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening werd voorgelegd had de consument een inboedelverzekering afgesloten. In de polisvoorwaarden was opgenomen dat ook schade door diefstal van tuinmeubelen was verzekerd.
Op enig moment worden bij de consument twee Big Egg barbecues uit de tuin gestolen. Het ging hierbij om barbecues met een aanzienlijke waarde van meer dan 1000 Euro per stuk. De consument claimde deze schade op zijn inboedelverzekering. De verzekeraar weigerde deze schade te vergoeden met als argument dat een barbecue geen “tuinmeubel” is.

Wat vindt de Geschillencommissie


De Geschillencommissie besluit om in ‘Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’ te kijken naar wat de definitie is van “meubel”. Aldaar ziet men staan:” huisraad, tafel, stoel, kast, enz.
De commissie constateert hierop dat een barbecue niet onder het begrip “meubel” valt. Naar het oordeel van de commissie heeft een meubel het doel om een interieur aan te kleden terwijl een barbecue een gebruiksvoorwerp is.
De commissie stelt vervolgens vast dat de verzekeraar terecht geweigerd heeft de schade als gevolg van de diefstal te vergoeden.

Ons advies


Heeft u kostbare objecten buiten uw woning, bijvoorbeeld in uw tuin zoals in dit geval de barbecue of op uw werk of omdat u deze objecten heeft uitgeleend, ga er dan niet vanuit dat deze op uw inboedelverzekering zijn meeverzekerd. U mag ons altijd bellen. Dan controleren wij voor u of deze goederen wel of niet verzekerd zijn, welke speciale voorwaarden gelden, etc. Op die manier voorkomt u onplezierige verrassingen!

Copyright © 2019 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.

Comments (0)

Leave Comment