Voorkom dubbele verzekering

Voorkom dubbele verzekeringTijdens het eerste contact met nieuwe relaties van ons kantoor maken wij het regelmatig mee: hetzelfde risico is twee keer verzekerd zonder dat de relatie dat beseft. Dat is jammer want een dubbele verzekering is weggegooid geld.

Dubbel verzekerd, maar geen dubbele uitkering!
Wanneer iemand voor het eerst in contact komt met ons kantoor nemen wij daar graag de tijd voor. Standaard nemen wij dan alle verzekeringen door die de betreffende klant in het verleden “hier en daar” heeft afgesloten. Het is opvallend dat wij regelmatig constateren dat klanten zonder het te weten bepaalde risico’s dubbel verzekerd hebben. Dat is zonde, want vindt er een schade plaats dan keert slechts één van de verzekeringen uit.

Wat het extra vervelend maakt, is dat de meeste verzekeringsmaatschappijen niet genegen zijn om de premie van de “overbodige” verzekering terug te betalen.

Verschillende oorzaken
In de praktijk zien wij diverse oorzaken waardoor consumenten zich onbedoeld dubbel verzekeren. Een aantal van deze oorzaken is:

  • De verzekeringen zijn bij diverse verzekeringskantoren en verzekeringsmaatschappijen ondergebracht waardoor niemand echt een totaalbeeld heeft.
  • Veel communicatie tussen verzekeringsmaatschappijen en consumenten gaat tegenwoordig langs de digitale weg. Berichten en nota’s komen op verschillende momenten in het jaar per mail binnen. De consument die niet heel oplettend is, kan dan makkelijk over het hoofd zien dat hij een nota ontvangt voor een verzekering waarvoor hij een aantal maanden daarvoor van een andere verzekeraar ook al een nota heeft ontvangen.
  • Bij eigenaren van een appartement zien wij regelmatig dat men voor het eigen appartement een brandverzekering afsluit zonder dat men beseft dat de Vereniging van Eigenaren, VvE, voor alle bewoners ook al een dergelijke verzekering heeft afgesloten.
  • Verandering in relaties zijn ook een belangrijke bron van “dubbele verzekeringen”. Dat kan plaatsvinden doordat twee mensen gaan samenwonen en ieder van de partners een aantal verzekeringen uit het verleden aanhoudt. Ook zien we bij echtscheidingen dat ex-partners regelmatig een nieuwe verzekering afsluiten vanuit de gedachte dat de verzekeringen die tijdens de relatie waren afgesloten door een van de partners wel zullen zijn beëindigd.

 En zo zijn er nog veel meer oorzaken te bedenken van dubbele verzekeringen.

Ons advies: voorkom dubbele verzekeringen
Dubbel verzekeren kunt u gemakkelijk voorkomen door alle verzekeringen te laten begeleiden door één onafhankelijk adviseur. Deze adviseur zal door zijn deskundigheid meestal sneller dan u signaleren dat er mogelijk sprake is van dubbele verzekeringen en met u overleggen wat uw wensen echt zijn. Uiteraard doen wij dit voor de relaties van ons kantoor.

Een andere suggestie die wij graag geven is om regelmatig de afschrijvingen van uw bank te bekijken en alle uitgaven die met “verzekeringen” te maken hebben, te verzamelen. Over een periode van 1,5 tot 2 jaar ziet u misschien afschrijvingen voor verzekeringen waarvan u niet zeker weet of het hier gaat om dubbele verzekeringen of verzekeringen die u niet meer nodig heeft.

In dat geval adviseren wij u om eerst contact met ons op te nemen en niet direct de verzekeraar te benaderen om de betreffende verzekering te beëindigen. U kunt zich voorstellen dat wanneer u zich vergist en een verzekering beëindigt terwijl er geen sprake is van een dubbele verzekering u vanaf dat moment voor een bepaald risico helemaal niet verzekerd bent! Dat risico wilt u waarschijnlijk niet lopen.

Ook wanneer er wél sprake is van dubbele verzekering is het de vraag welke verzekering u het best kunt beëindigen. Er bestaan grote verschillen in polisvoorwaarden en uitkeringsbeleid per verzekeringsmaatschappij. Bij dubbele verzekering is het natuurlijk het verstandigst om de verzekering die u de minste zekerheid biedt te beëindigen.

Heeft u vragen? Wij zijn u graag van dienst.

 

Copyright © 2020 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.

Comments (0)

Leave Comment