Uw zorgverzekering in 2019

Rondom de zorgverzekering vinden in 2019 een aantal aanpassingen plaats. Wij zetten de belangrijkste veranderingen voor u op een rij.

Zorgtoeslag gaat omhoog
We starten maar meteen met het goede nieuws: Voor mensen met een laag inkomen gaat de zorgtoeslag omhoog. Alleenstaanden krijgen er tot €92,- bij, meerpersoonshuishoudens gaan er maximaal €277,- op vooruit. Of u recht heeft op zorgtoeslag hangt af van uw inkomen. Daarbij gaat het om uw verzamelinkomen. Dit is uw inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Via de link hieronder kunt u berekenen of u recht hebt op zorgtoeslag.
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Eigen risico blijft gelijk
Het verplicht eigen risico blijft in 2019 €385,-.  Dit bedrag is gelijk aan de hoogte van het eigen risico in 2018. Bepaalde kosten zijn vrijgesteld van het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts valt bijvoorbeeld niet onder het eigen risico. Krijgt u te maken met een nota voor het eigen risico en kunt u dit bedrag niet in één keer betalen? Veel zorgverzekeraars bieden dan een regeling aan waarbij u dit bedrag in termijnen betaalt.

Wijzigen van zorgverzekeraar moet voor 1 januari 2019
Indien u uw huidige zorgverzekering wilt beëindigen dan moet u vóór 1 januari 2019 opzeggen en moet u vóór 1 februari 2019 een nieuwe zorgverzekering afsluiten. U bent dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 verzekerd. Wilt u uw zorgverzekering nog aanpassen, neem dan voor 31 december 2018 contact met ons op.

Ondergaat u op dit moment een medische behandeling waarvoor uw huidige zorgverzekering op grond van het basispakket een aparte machtiging heeft gegeven, dan neemt een eventuele nieuwe verzekeraar deze over. Maar let op: dit geldt niet altijd voor vergoedingen die zijn afgesproken op grond van een aanvullende zorgverzekering. Het is dus belangrijk dat u hierover zekerheid krijgt voordat u wisselt van verzekeraar.

Hoger eigen risico levert een lagere premie op
Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid een hoger eigen-risico te nemen dan het basis-eigenrisico van €385,-. De maandelijkse premie van de zorgverzekering daalt dan. Als vuistregel kunt u aanhouden dat de keuze voor een hoger bedrag aan eigen risico leidt tot korting op de premie van 50% van het extra eigen risico. Kiest u bijvoorbeeld een extra hoog eigen risico van €500,- boven op de basis van €385,- dan zal de jaarpremie van de zorgverzekering met circa €250,- dalen.

 

Copyright © 2018 Financieel Alert

 

Comments (0)

Leave Comment