Tijdelijke verruiming schenkbelasting

Tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting eindigt 1 januari 2015.

Vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014 is de vrijstelling van de schenkbelasting voor een eigen woning tijdelijk verruimd:
• De eenmalig verhoogde vrijstelling is verhoogd naar € 100.000.
• Het hoeft niet langer te gaan om een schenking van een ouder aan een kind.
• De ontvanger hoeft niet meer tussen de 18 en 40 jaar te zijn.

Let op!
Hebt u eerder een schenking gedaan aan dezelfde ontvanger? Dan kan dat gevolgen hebben voor het bedrag dat u belastingvrij mag schenken.
Dit betekent dat iedereen van een familielid of van een derde een schenking mag ontvangen van maximaal € 100.000. Dit bedrag is belastingvrij. De ontvanger moet het geld wel gebruiken voor:
• het verwerven van een eigen woning
• het aflossen van een eigenwoningschuld
• de kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning
• de afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht
• het aflossen van de restschuld van de verkochte eigen woning

Wij gebruiken de term ‘eigen woning’ zoals die ook wordt gebruikt in de Wet inkomstenbelasting 2001. Een eigen woning is de woning waar de ontvanger van de schenking eigenaar van is en zijn hoofdverblijf heeft. Maar ook een woning in aanbouw of een woning die wordt verbouwd, is een eigen woning. De ontvanger moet dan wel uiterlijk in 2017 zelf in de woning gaan wonen, anders vervalt de vrijstelling.
Met ‘verwerven’ bedoelen wij dat de ontvanger van de schenking eigenaar wordt van de woning. Dat is zo als de ontvanger (een deel van) de woning koopt. Maar ook als de ontvanger (een deel van) de woning geschonken krijgt.

Let op!
De tijdelijk verruimde vrijstelling geldt niet voor de financiering van een studie, daarvoor gelden andere voorwaarden.

Hoe lang geldt deze vrijstelling?

Deze verruiming geldt vanaf 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. De vrijstelling geldt voor 1 kalenderjaar. U kunt dus kiezen of u de vrijstelling in 2013 óf in 2014 wilt gebruiken. U mag de tijdelijk verruimde vrijstelling niet splitsen en in meerdere jaren gebruiken.

Comments (0)

Leave Comment