situatie woningmarkt is zorgelijk!

situatie woningmarkt is zorgelijk!De politiek zal er niet aan ontkomen om ingrijpende maatregelen te nemen rond de woningmarkt. In dit artikel gaan wij kort in op de problemen.

Huurmarkt zit op slot
Ongeveer 40% van de woningvoorraad bestaat uit huurwoningen. Het aantal beschikbare huurwoningen is echter veel kleiner dan de vraag. Een deel van de huurders komt in aanmerking voor huurtoeslag. Deze regeling wordt met ingang van 1 januari 2020 aangepast. Vanaf die datum komen de maximale inkomensgrenzen te vervallen waardoor het recht op een huurtoeslag bij een (kleine) stijging van het inkomen geleidelijk en over een langere periode wordt afgebouwd. De wijziging zorgt ervoor dat een huurder, door een kleine stijging van het inkomen, niet langer direct het recht op huurtoeslag verliest.

Boven een bepaald inkomen is de huurder aangewezen op de vrije sector. In deze sector is te zien dat de huurprijzen de afgelopen jaren explosief zijn gestegen. Dit leidt tot steeds meer situaties waarin consumenten als het ware gevangen zitten in hun huursituatie: door hun inkomen komen ze niet meer in aanmerking voor een huurtoeslag, terwijl ze niet in de gelegenheid zijn om een woning te kopen. Noodgedwongen moeten deze mensen dan tegen hoge kosten blijven huren, waarbij uiteindelijk steeds vaker circa 50% van het inkomen aan huur moet worden betaald.

Markt van koopwoningen is ook moeizaam
Ook de markt van koopwoningen functioneert op dit moment niet goed. Inmiddels bestaat circa 60% van de woonhuizen uit koopwoningen. In deze koopmarkt is de vraag naar woningen ook veel groter dan het aanbod. Het gevolg is dat de aankoopprijzen van deze woningen de afgelopen jaren sterk zijn gestegen en er nog geen zicht op is dat er een eind aan deze stijging komt. Het gevolg hiervan is dat het bijvoorbeeld voor starters vrijwel ondoenlijk is een woning te kopen. Zeker niet voor een alleenstaande. Immers de hoogte van het bedrag dat iemand kan lenen hangt af van diens inkomen. Met de gestegen prijzen van woningen wordt het verschil tussen het bedrag dat nodig is om een woning te kopen en het bedrag dat iemand die aan het begin van zijn loopbaan staat kan lenen, en nog een relatief laag inkomen heeft, steeds groter.

Politiek loopt zich warm
De politiek zal ingrijpende maatregelen moeten nemen om de problematiek op de woningmarkt op te lossen. Wij verwachten dat het onderwerp “woningmarkt” bij de vorming van een volgend kabinet een zwaarwegend dossier zal worden.

Uiteraard zal een deel van de oplossing gevonden moeten worden in het vergroten van het aantal woningen. Waar die woningen dan gebouwd moeten worden zal de nodige discussie geven. Recentelijk heeft het Ministerie van Financiën onderzoek laten doen naar onder meer de huidige praktijk van de hypotheekrenteaftrek. De conclusie van dit onderzoek is dat er goede redenen zijn om na te denken over een versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek. De gedachte is dat daardoor de vraag naar koopwoningen minder zal worden en daardoor de prijzen van woningen weer iets zullen dalen. Of deze gedachte juist is mag echter betwijfeld worden: immers wanneer er minder kopers komen doordat de rente niet langer aftrekbaar is, zal het aantal potentiële huurders weer stijgen. Huurders voor wie er nu al onvoldoende woningen zijn.

Wij denken graag met u mee over uw woonsituatie
Dagelijks praten wij met relaties over hun woonsituatie. Daarbij komen wij regelmatig situaties tegen waarin relaties “duur” huren omdat zij denken, bijvoorbeeld door hun leeftijd, niet meer in aanmerking te komen voor een hypotheek. Maar banken en geldverstrekkers innoveren. Wat een jaar geleden absoluut niet mogelijk was, kan nu opeens wel. Wij praten regelmatig met oudere relaties die, nu de kinderen de deur uit zijn, een te groot huis bewonen. Vrijwel altijd zit in deze woning een aanzienlijk kapitaal opgesloten. Een optie kan zijn om deze grote woning te verkopen en een kleinere woning of appartement te kopen. Een situatie die meer is toegerust op de nieuwe levensfase. Bij zo’n besluit blijft vaak een aanzienlijk kapitaal beschikbaar om extra zorg in te kopen of gewoon “leuke dingen te doen”

Of u nu huurder bent of eigenaar van een woning: wij zijn graag bereid om met u mee te denken over uw woonsituatie. Daarbij kijken wij samen met u naar de toekomst en onderzoeken wij welke opties voor u beschikbaar zijn om een zo plezierig mogelijke woonsituatie voor langere termijn te borgen.

 

Copyright © 2020 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.

Comments (0)

Leave Comment