Schade door overstroming en uw verzekering

In dit artikel vatten we in het kort samen hoe schade als gevolg van wateroverlast bij de meeste verzekeringen is geregeld.

Deskundigen verwachten vaker bijzondere situaties
Deskundigen geven aan dat wij ook in Nederland rekening moeten houden met bijzondere weerssituaties. Deze kunnen variëren van ongewoon lange periodes van droogte, ongewoon heftige sneeuwbuien, plaatselijke valwinden of ongewoon hevige regenval in een korte tijd. Zoals we de afgelopen periode hebben gezien, kunnen deze bijzondere weerssituaties leiden tot veel menselijk leed en materiele schade.

Particuliere en zakelijke risico’s
Elke verzekeringsmaatschappij kent zijn eigen verzekeringsvoorwaarden. Oorzaken van schades die bij de ene verzekeringsmaatschappij op grond van de verzekeringsvoorwaarden wél worden vergoed, kunnen in de verzekeringsvoorwaarden van een andere verzekeraar zijn uitgesloten. De verschillen zijn groot. Als adviseur is het ons vak om die verschillen te kennen en onze relaties bij de keuze van een verzekering te adviseren over welke verzekering in hun situatie past.

Bij verzekeringen voor zakelijke risico’s zijn de verschillen nog groter. Niet alleen tussen de voorwaarden van de verschillende verzekeraars, maar ook bij dezelfde verzekeraar komt het veel voor dat bij de ene ondernemer andere voorwaarden worden overeengekomen dan bij de andere.

Algemeen beeld
Krijgt u te maken met een schade dan moet altijd gekeken worden naar de specifieke verzekeringsvoorwaarden van de verzekering die u heeft afgesloten.

Voor schade als gevolg van regen geldt voor verzekeringen ten behoeve van particulieren in het algemeen het volgende:

Auto’s en motoren
Schade aan auto’s en motoren die casco of allrisk verzekerd zijn en door neerslag en andere vormen van overstroming beschadigd raken, valt bijna altijd onder de dekking van de verzekering. Dat geldt dus niet voor de auto/motor die alleen WA verzekerd is.

Schade aan woning en inboedel door regen
Regent het en raakt uw inboedel beschadigd doordat tijdens de regen bijvoorbeeld het dakraam openstond dan wordt deze schade meestal niet vergoed. Is er sprake van zware neerslag waardoor u schade krijgt, dan zal de daardoor ontstane schade aan uw woning of inboedel wel vergoed worden mits er geen sprake is van achterstallig onderhoud of constructiefouten van de woning. In dit verband is het bijvoorbeeld belangrijk dat de goten van de woning regelmatig schoongemaakt worden zodat gevallen regen ook snel afgevoerd kan worden.

Schade door overlopende riviertjes/beekjes/kanalen
Voor schade aan woningen en inboedel door overlopende riviertjes, beekjes en kanalen bieden de meeste particuliere verzekeringen dekking.

Grote rivieren en zee
Schade als gevolg van overstroming van grote rivieren of door dijkdoorbraken aan de kust wordt door vrijwel geen enkele verzekering vergoed. Simpelweg omdat een dergelijke calamiteit zoveel schade kan veroorzaken dat deze de financiële draagkracht van verzekeraars te boven kan gaan. Probleem hierbij is dat als het mogelijk wordt gemaakt dit risico vrijwillig te verzekeren, maar een klein deel van de consumenten dit zal doen, waardoor er onvoldoende reserves kunnen worden opgebouwd om een grote schade op te vangen.

Enkele jaren geleden hebben verzekeringsmaatschappijen voorgesteld om deze aanvulling op de inboedel en opstalverzekering verplicht te stellen voor alle consumenten in heel Nederland. De extra premie hiervoor zou dan in een fonds komen dat ingezet kan worden indien een dergelijke calamiteit zich voordoet. Destijds is dit voorstel door de politiek afgewezen. Mogelijk dat na de recente ervaringen een soortgelijk idee weer opnieuw zal worden bekeken.

Copyright © 2021 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.