Recht op goede gezondheidszorg

In Nederland hebben we allemaal recht op goede gezondheidszorg. Wij zijn verplicht om een zorgverzekering af te sluiten en een financiële bijdrage te leveren. Als iedereen meebetaalt aan de zorg van een ander en de kosten met elkaar deelt, dan blijft de zorg voor iedereen betaalbaar en toegankelijk. Het kan zijn dat je onverwachts ziek wordt en medische zorg nodig hebt. Dan worden je kosten vergoed door de zorgverzekeraar.

Heel in het kort kun je kiezen tussen een naturapolis en een restitutiepolis.
Bij een naturapolis kies je voor een zorgaanbieder waarmee de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. De zorgkosten worden dan direct door de zorgverzekeraar betaald. Als je toch besluit om gebruik te maken van een ander zorgaanbieder, dan moet je rekening houden dat je de rekening eerst zelf betaalt en ook geen volledige vergoeding krijgt.
Bij een restitutiepolis kies je zelf een zorgaanbieder. Het is dan mogelijk dat je de rekening eerst zelf moet voorschieten. Deze rekening kan je daarna declareren bij de zorgverzekeraar. Als de zorgverzekeraar een overeenkomst met de zorgaanbieder heeft, dan hoef je de rekening niet voor te schieten.

Je huidige zorgverzekeraar verstuurt jaarlijks de nieuwe zorgpolis uiterlijk op 19 november. Je hebt dan tot 1 januari de tijd om je zorgverzekering stop te zetten. Voor 1 februari moet je een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten. Na deze datum mag je niet meer wisselen van zorgverzekering.
Houd rekening met de volgende data:

 • Opzeggen vóór 1 januari 2017
 • Je oude zorgverzekering moet je vóór 1 januari 2017 opzeggen.
 • Nieuwe zorgverzekering afsluiten vóór 1 februari 2018
 • Je nieuwe zorgverzekering moet je vóór 1 februari 2018 afsluiten.
 • De ingangsdatum van je nieuwe zorgverzekering wordt dan 1 januari 2018.

Welke verzekering is nu voor mij het beste? Maak een afspraak met Emiel Schuurman of Sandra Lubbers en we gaan samen naar kijken naar de verzekering die het beste bij je past.

Zorgverzekeringen via Schuurman Financieel Advies

Dit jaar kunt u ook bij ons uw Zorgverzekering afsluiten voor 2018. Wij werken hiervoor samen met enkele gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen.

Wij hebben gekozen voor de volgende aanbieders:

In onderstaande grafiek kunt u zien waarom wij voor deze aanbieders hebben gekozen.

Zorgpolissen

In het onderzoek worden de volgende onderdelen behandeld:
·  De mate waarin men actief is het adviseren van zorgverzekeringen
·  Aantal particuliere huishoudens binnen klantenbestand met een zorgpolis
·  De aanbieders van zorgverzekeringen waar men mee samenwerkt
·  Verwachte aandelen van deze aanbieders binnen de kantoren voor 2018
·  Beoordeling en aanbeveling van deze aanbieders
·  Onderwerpen die van belang zijn bij het adviseren van zorgpolissen en de mate 
waarin aanbieders hieraan voldoen

Ook doen onze aanbieders het goed op de volgende grafiek:

Tevredenheidsscores

In 2018 komt er in de basisverzekering een aantal vergoedingen bij:

 • Zittend ziekenvervoer bij immuuntherapie (voor oncologiepatiënten)
 • 12 behandelingen oefentherapie bij artrose aan heup- en kniegewrichten
 • Verzorging van kinderen tot 18 jaar die nodig is als gevolg van geneeskundige zorg, bijvoorbeeld hulp bij wassen of het innemen van medicijnen ( voorheen was dit onderdeel van de Jeugdwet)

Zowel het verplicht als het vrijwillig eigen risico is alleen van toepassing op zorg die valt onder de basisverzekering:

 • Ziekenhuishulp
 • Voorgeschreven medicijnen door arts
 • Laboratoriumonderzoek via huisarts
 • Geestelijke gezondheidszorg
 • Chronische fysiotherapie voor volwassenen
 • Ziekenvervoer of Ambulancevervoer

En wat valt niet onder het eigen risico?

 • Huisartsenzorg, met uitzondering van medicijnen en laboratoriumonderzoek op recept van de huisarts
 • Hulpmiddelen die in bruikleen verstrekt worden, met uitzondering van de bijbehorende verbruiksartikelen en gebruikskosten (zoals stroomkosten)
 • Wijkverpleging (verpleging en verzorging in de thuissituatie)
 • Ketenzorg (zorg geleverd door verschillende zorgaanbieders, afgestemd op de klachten van de patiënt)
 • Controles na of ten behoeve van nier- of levertransplantatie bij donor en vervoerskosten van de donor
 • Verloskundige zorg, met uitzondering van medicijnen, laboratoriumonderzoek, ambulancevervoer naar het ziekenhuis vanwege zwangerschap of bevalling
 • Kraamzorg

Comments (0)

Leave Comment