Overlijdensrisicoverzekering alleen afsluiten voor kostwinner?

Als u in het verleden of misschien recent een overlijdensrisicoverzekering heeft afgesloten, dan is het de moeite waard om de volgende column van het maandblad van de Vereniging Eigen Huis te lezen. Deze is geschreven door de Hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning, Henriette Prast.

Wel de man niet de vrouw
Mevrouw Prast verwijst in haar column naar cijfers van Italiaanse verzekeraars waaruit blijkt dat veel gezinnen wél het risico verzekeren dat de man voor het bereiken van de pensioenleeftijd overlijdt, maar geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor de vrouw.

Als financieel adviseur kunnen we mevrouw Prast verzekeren dat diezelfde situatie zich ook in Nederland voordoet. Als gezinnen al een overlijdensrisicoverzekering afsluiten, dan is dat in de overgrote meerderheid op het leven van de kostwinner. Kostwinner is degene die maandelijks zorgt voor financiële inkomsten. Het wegvallen van dat inkomen wordt met recht als een risico ervaren.

Niet werkende partner levert ook financiële bijdrage
Is er een wezenlijk verschil tussen de ene partner die in een gezin inkomen genereert en de andere partner die kosten bespaart? Met goede reden wijst mevrouw Prast erop dat bij onverwacht overlijden van de partner die geen inkomen heeft, het achterblijvende gezin met veel hogere kosten wordt geconfronteerd. Bijvoorbeeld omdat er iemand moet worden ingehuurd voor het huishouden, de kinderen en voor het zorgen voor de sociale activiteiten voor het gezin. Daarbij komt nog een extra aspect. De partner die werkt zal in zijn carrière vaak beperktere groeimogelijkheden ervaren. Waar voorheen de overleden partner alles regelde, zal de overblijvende partner thuis meer aanwezig moeten zijn.

Overlijdensrisicoverzekering verdient meer aandacht
Terecht constateert mevrouw Prast in haar column dat gezinnen meer aandacht moeten besteden aan het belang van een overlijdensrisicoverzekering. Het gaat om een verzekering met een relatief lage premie die op elk moment dat deze niet meer nodig is, zonder kosten kan worden stopgezet. Voor een beperkt bedrag per maand ontstaat financiële zekerheid in de situatie dat een van de partners bijvoorbeeld door ziekte of ongeval komt te overlijden.

Wilt u meer weten over deze verzekering? Stuur ons een mail of bel even op. Wij zorgen dan dat u snel de gewenste informatie ontvangt.

Bron

Comments (0)

Leave Comment