Opzegging motorrijtuigverzekeringen

Het komt regelmatig voor dat verzekeringen met kenteken bij verkoop (veel) te laat worden opgezegd. Verzekeraars hebben in de polisvoorwaarden duidelijk omschreven binnen welke termijn de opzegging moet worden gedaan. Hieronder een overzicht van de termijnen die onze volmachtgevers hanteren bij verkoop van een verzekerd motorrijtuig.

  • a.s.r.: 8 dagen
  • Avéro Achmea: 14 dagen
  • Nationale Nederlanden (incl. Reaal): 14 dagen
  • Optimum (Ansvar): 14 dagen
  • Unigarant: 14 dagen
  • VOOROP: 14 dagen

Het tijdig opzeggen van een motorrijtuigverzekering is erg belangrijk. De doelstelling van de Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) is bescherming van verkeersslachtoffers. Zolang het kenteken staat aangemeld bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) loopt de verzekeraar risico en kan de verzekeraar aansprakelijk worden gesteld door een verkeersslachtoffer. Na afmelding van het kenteken bij de RDW loopt de verzekeraar nog 16 dagen na-risico. Om die reden is het mede van groot belang dat verkoop van een motorrijtuig direct wordt gemeld. Los hiervan is het belangrijk om een opzegging direct te melden, omdat er alleen restitutie van teveel betaalde premie plaatsvindt als er op tijd is opgezegd.