Niet dragen autogordel kan ook gevolgen hebben voor uitkering schade

In dit artikel behandelen wij dat het wel of niet dragen van een autogordel ook gevolgen kan hebben voor de schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt indien een ander verantwoordelijk is voor het verkeersongeval.

Autogordel verplicht

In de wet is de hoofdregel dat iedereen die in een auto zit een autogordel moet dragen. Dus zowel de mensen die voorin zitten als achterin. Kinderen kleiner dan 1,35 moeten vervoerd worden in een kinderautostoeltje. De boete voor het niet dragen van een autogordel bedraagt 140 euro.

Personenauto’s van voor 1971 hoeven geen autogordels te hebben. Ook kunnen sommige bestuurders een vrijstelling vragen, zoals mensen met een handicap of medewerkers van een bezorgdienst. Voor taxichauffeurs geldt een algemene vrijstelling op het moment dat zij passagiers vervoeren (dit weer uitgezonderd bij contractvervoer, bijvoorbeeld iedere dag kinderen naar school brengen).

Gordels beperken risico


De verplichting tot het dragen van autogordels is nu juist ingevoerd nadat aangetoond was dat het dragen van een autogordel de gevolgen van een aanrijding voor de passagiers belangrijk vermindert. Vanuit dat perspectief bezien is het eigenlijk raar dat het gebruik van gordels bij wet afgedwongen moet worden.
De recente cijfers laten zien dat het wel of niet dragen van autogordels sterk van invloed is op het aantal verkeersongelukken met dodelijke afloop. Aangenomen mag worden dat het niet dragen van een autogordel ook meer kans geeft op ernstig letsel.

Civiele gevolgen


Het wel of niet dragen van een gordel kan ook gevolgen hebben voor de hoogte van de schade die degene moet betalen die verantwoordelijk is voor het verkeersongeval. Stel dat u als automobilist wordt aangereden door iemand die u geen voorrang gaf terwijl u op een voorrangsweg reed. Door het ongeval raakt u invalide. Naast het leed is ook de financiële schade groot. Wellicht moet uw woning worden aangepast, heeft uw letsel gevolgen voor uw werk en inkomen, etc. In beginsel is de automobilist die u geen voorrang gaf voor al deze schade aansprakelijk.

Indien echter blijkt dat u tijdens het ongeval geen autogordel droeg, dan kan de rechter uitspreken dat een deel van de schade “uw eigen schuld is”. In het algemeen zal in dat geval de aansprakelijke partij 25% minder hoeven uit te keren aan het slachtoffer. Dit heet in het jargon “gordelkorting”.

Er zijn dus heel veel redenen om bij het rijden in een auto “gewoon” standaard de autogordel om te doen. De belangrijkste reden is natuurlijk omdat u daarmee de kans op ernstig letsel of zelfs overlijden sterk kunt beperken.

 

Copyright © 2019 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.

Comments (0)

Leave Comment