Maak uw kind financieel volwassen

Helaas heeft één op de vijf jongeren van 18 tot 24 jaar een betalingsachterstand van minimaal € 2500,-. Volgens het Nibud (Nationaal instituut voor budgetvoorlichting) kan een goede financiële voorlichting aan 15- tot 17-jarigen de schulden bij 18-plussers voorkomen. Het lijkt logisch dat de ouders de rol van voorlichter op zich nemen, aangezien juist ouders graag willen dat hun kinderen het later financieel goed hebben. Maar hoe kunt u dit als ouder het beste aanpakken?

In principe is iedereen vanaf 18 jaar volledig verantwoordelijk voor zijn eigen geldzaken. Wanneer uw kind bijvoorbeeld iets duurs wil kopen of geld wilt lenen gaan de verkoper en de bank echt geen toestemming aan u vragen. Zorg dus van tevoren dat uw kind zo goed mogelijk op de hoogte is van financiële zaken. Daarbij is het niet verkeerd om een oogje in het zeil te houden en enkele afspraken te maken met uw kind.

Financiële opvoeding

Maar wat zijn de belangrijkste dingen om uw kind te leren over geldzaken? Het Nibud heeft een aantal leerdoelen opgesteld die u als handvatten kunt gebruiken bij de financiële opvoeding van uw kind. Deze leerdoelen zijn gebaseerd op (internationale) literatuur en de onderzoeken van het Nibud naar het financieel gedrag van kinderen en jongeren. De leerdoelen zijn getoetst bij docenten, psychologen en pedagogen.

Leerdoelen

  • Uw kind moet zijn of haar financiële situatie in kaart kunnen brengen. Dat wil zeggen dat uw kind zijn administratie op orde heeft, zelf transacties kan uitvoeren, zelf geld verdient en overzicht kan houden over zijn of haar financiële situatie.
  • Uw kind moet verantwoord kunnen besteden. Uw kind moet dus zelf keuzes kunnen maken, verleidingen kunnen weerstaan en prijzen en producten kunnen vergelijken.
  • Uw kind moet vooruit kunnen kijken. Dat wil zeggen dat uw kind kan plannen met geld, kan sparen en kan omgaan met lenen en verzekeren.
  • Uw kind moet met risico’s kunnen omgaan en financiële gevolgen inschatten.
  • Over voldoende kennis beschikken. Dit wil zeggen dat uw kind kennis heeft van de waarde van geld, financiële begrippen en rechten en plichten.

Afspraken

Het is niet raar om met uw kind af te spreken dat hij of zij toestemming aan u vraagt voor een aankoop, ook wanneer hij of zij 18 jaar is. Op die manier doet uw kind de transactie wel zelf, maar staat hij of zij niet meteen de volledige verantwoordelijkheid. U kunt dit steeds meer loslaten naarmate uw kind hier meer handigheid en inzicht in krijgt.

Balans

Het is logisch dat uw kind niet meteen vanaf het begin alle financiële zaken in de vingers heeft. Het is daarom prima als u zich er nog een beetje mee bemoeit. Maar het is belangrijk om hier een goede balans in te vinden. Laat uw kind zoveel mogelijk zelf doen, om het te leren. Maar houd voldoende controle, zodat hij of zij niet in de financiële problemen komt. Ook is het belangrijk een goede afweging te maken tussen wat uw kind zelf betaalt en waar u (nog) financieel bijspringt.

Ouders laten hun kinderen steeds meer zelf betalen. Twee jaar geleden betaalde 13% van de ouders alle snoep en snacks voor hun kinderen, nu is dat nog maar 9%. Nibud vindt dit een positieve ontwikkeling. De stichting is vooral blij dat steeds meer kinderen voor hun eigen garderobe moeten zorgen, soms met behulp van kleedgeld. Zo leren ze financieel plannen en keuzes maken.

Zuiniger

Een andere positieve ontwikkeling is dat scholieren zuiniger zijn dan twee jaar geleden. Het lijkt erop dat ze bewuster met geld omgaan. Er komt meer geld binnen en ze geven minder uit. Het Nibud zegt dat nu 52 procent van de scholieren automatisch een vast bedrag spaart. Twee jaar geleden was dat 46 procent. Hopelijk zet deze ontwikkeling zich voort, mede door een goede financiële opvoeding.