Laptop, tablet en mobiel vaker uitgesloten op inboedelverzekering

Een Inboedelverzekering dekt schade aan spullen in uw huis door bijvoorbeeld diefstal, lekkage of brand.

Schade aan uw inboedel
Wanneer is gekozen voor een basisverzekering zonder extra’s dan wordt alleen de schade vergoed die in de woning plaatsvindt. Daarnaast kennen veel van deze verzekeringen voor bepaalde soorten schades uitsluitingen voor ‘schuldschades’, schades die zijn ontstaan doordat de consument onvoorzichtig heeft gehandeld.

Topper: kapotte mobiele telefoons
Kapotte mobiele telefoons behoren al een aantal jaren tot de meest geclaimde producten op de inboedelverzekering. Daarbij is het bij ‘valschades’ voor een verzekeraar bijna niet te controleren of de val van de mobiele telefoon inderdaad in huis heeft plaatsgevonden dan wel buiten de woning. In het eerste geval bieden veel verzekeraars wel vergoeding en in het andere geval niet. De kosten van dit soort schades lopen zodanig op dat steeds meer verzekeringsmaatschappijen de polisvoorwaarden gaan aanpassen.

Volledige uitsluiting
Een van de grotere verzekeringsmaatschappijen in Nederland schrapt met ingang van 1 april a.s. elke vergoeding voor schade binnen de inboedelverzekering voor schades aan laptops, tablets en mobiele telefoons. Wil iemand deze zaken toch verzekeren, dan biedt de verzekeraar hiervoor een aparte elektronicaverzekering aan. De ervaring leert dat wanneer eenmaal één grote verzekeraar een dergelijke stap zet, andere verzekeringsmaatschappijen snel volgen.

Alternatief is verhogen van de premie
Dit soort wijzigingen in de verzekeringsvoorwaarden is nooit plezierig. Maar indien de schadelast sterk stijgt, is het alternatief dat de premies voor alle consumenten met een inboedelverzekering omhoog moeten. Ook voor die consumenten die geen dure mobiele telefoons, tablets of laptops hebben.

Verschillen zijn nog groot
De verschillen in verzekeringsvoorwaarden op dit gebied zijn nu (nog) groot. Heeft uw gezin relatief veel mobiele telefoons, tablets en laptops, dan is het zinvol te kijken op welke wijze deze bezittingen het best verzekerd kunnen worden. Hierbij zijn meerdere opties. Bijvoorbeeld:

  • Uitbreiding van de standaardverzekering met een extra dekking;
  • Wijziging van het eigen risico voor bepaalde schades;
  • Een aparte elektronicaverzekering.

Ons kantoor kan de verzekeringsvoorwaarden van een groot aantal verzekeringsmaatschappijen vergelijken. Wij weten ook hoe verzekeringsmaatschappijen in de praktijk een schade afhandelen. De combinatie van de hoogte van de premie, de exacte voorwaarden van de verzekering en de kwaliteit waarmee schades worden afgewikkeld brengt ons tot een goed advies welke verzekering bij uw situatie past.

Bron: Financieel-alert.nl

Comments (0)

Leave Comment