Klimaatrisico’s raken ook jouw particuliere verzekeringen

Wereldwijd is er op dit moment veel aandacht voor het klimaat. In de komende jaren zal iedereen te maken krijgen met maatregelen die genomen worden om de risico’s van de verandering van het klimaat zo beperkt mogelijk te houden. Wat veel mensen zich onvoldoende realiseren is, dat ook op dit moment er al grote risico’s zijn die niet verzekerbaar zijn.

800.000 woningen lopen risico’s met fundering
De woningmarkt is overspannen. De vraag naar woningen is veel groter dan het aanbod. Dit leidt ertoe dat kandidaat-kopers vaak niet alleen bereid zijn meer voor een te koop staande woning te betalen dan de vraagprijs, maar ook bereid zijn te kopen zonder voorbehoud van financiering of bouwtechnische keuring.

Dat is niet verstandig. Want onder meer door de verandering van het klimaat zoals wij die nu al kennen, maar ook door keuzes die gemaakt worden rondom het beheer van water, is bijvoorbeeld het waterpeil van het grondwater in grote delen van Nederland gezakt. Bij een laag waterpeil komen houten palen waarop veel woningen zijn gebouwd droog te staan waardoor paalrot gaat optreden. In weer andere delen van Nederland vinden door droogte verzakkingen van de grond plaats.

De gevolgen daarvan zijn groot. Op dit moment schatten deskundigen in dat ongeveer 800.000 woningen het risico lopen op verzakking en instorting bij daling van het grondwaterpeil. De kosten per woning om dit te voorkomen of te verhelpen zijn enorm. Denk aan gemiddeld € 64.000,- per woning.

Dit risico wordt door geen enkele verzekeringsmaatschappij in Nederland meer verzekerd en komt dus ten laste van de eigenaar van de woning. Zeker bij “het blind” kopen van een woning is dit een onderwerp om op te letten.

Zonnepanelen en weersextremen
Veel woningen hebben op dit moment zonnepanelen. De verwachting is dat dit in de komende jaren verder zal toenemen. Zonnepanelen zijn kwetsbaar. Door de klimaatverandering krijgen we te maken met meer extremen in het weer. Zoals krachtige valwinden, stormen en hagelbuien. Op dit punt laten voorwaarden van de verschillende verzekeringsmaatschappijen grote verschillen zien. Waar de ene verzekeringsmaatschappij nog wel de schade vergoedt, sluit de andere verzekeringsmaatschappij deze oorzaken van schade juist uit. Heb je zonnepanelen op je woning of ga je die aanbrengen, informeer ons kantoor daar dan over. Wij kunnen dan onderzoeken of er aanleiding is om je te adviseren jouw  verzekering aan te passen.

Ook overstroming wordt een steeds groter risico
Door de opwarming van de aarde neemt ook het risico van overstroming toe. Dat kan enerzijds door stijging van de zeespiegel. Anderzijds ook door extreme, plaatselijke regenbuien die vervolgens weer kunnen leiden tot stijging van het waterpeil van rivieren.

In zijn algemeenheid kan je vaststellen dat wanneer dijken langs de kust of langs de grote rivieren doorbreken, de schade die daardoor ontstaat niet door de verzekeringsmaatschappij van de eigenaar van de woning of inboedel wordt vergoed. Simpelweg omdat de totale schade zo groot is dat geen enkele verzekeringsmaatschappij dat risico kan dragen.

Verzekeringsvoorwaarden zullen steeds verder worden aangepast
Verzekeringsmaatschappijen zullen naar verwachting in de komende jaren hun verzekeringsvoorwaarden steeds vaker aanpassen aan de ontwikkeling van het klimaat. Daarbij zal men niet alleen de hoogte van het schadebedrag maximeren, maar ook bepaalde oorzaken van schade volledig uitsluiten. Daarnaast zullen er vaker eisen worden gesteld aan preventie en onderhoud.

Hoewel verzekeringsmaatschappijen deze veranderingen duidelijk moeten communiceren en moeten wijzen op de consequenties van deze veranderingen, is het onze ervaring dat veel consumenten zich onvoldoende bewust zijn van deze veranderingen.

Als financieel adviseur kennen wij de verschillen in de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen die wij in onze adviezen betrekken. De wijzigingen die elke maatschappij in de komende jaren zal doorvoeren, zullen wij daarom met extra aandacht volgen en mee laten wegen in onze adviezen aan onze relaties.

Copyright © 2021 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.