Kapitaal uitvaartverzekering

Dit is een uitvaartverzekering waarbij de nabestaanden een vrij te besteden bedrag beschikbaar krijgen op het moment dat de verzekerde komt te overlijden. Hoe de nabestaanden dit bedrag besteden, is aan henzelf om te bepalen. Doordat vooraf wordt bepaald hoe hoog het verzekerde bedrag is, kunnen voor het overlijden al zaken omtrent de uitvaart besproken worden. Hoe hoger het bedrag is, des te uitgebreider de uitvaartmogelijkheden.

Premie

De premie die wordt betaald is afhankelijk van verschillende factoren. Deze factoren zijn:

 • De leeftijd van de persoon die de uitvaartverzekering aanvraagt. Hoe jonger de persoon is, des te langer kan er worden opgebouwd. De premie is dan ook lager dan wanneer de persoon al op leeftijd is
 • De periode van opbouw van de uitvaartverzekering. Wordt er levenslang opgebouwd, dan is de te betalen premie lager dan wanneer er tot een bepaalde leeftijd wordt opgebouwd.
 • De hoogte van het te verzekeren bedrag. Hoe hoger dit bedrag, des te hoger de premie.
 • De stijging van de uitvaartkosten. Jaarlijks stijgen de kosten voor uitvaarten. Om het verzekerde bedrag daarbij aan te laten sluiten, wordt ook de premie hier op aangepast. Dit is inherent aan een goede uitvaartverzekering.

Winstdeling

Bepaalde uitvaartverzekeraars zijn coöperaties met leden, welke profiteren van de jaarlijkse winstdeling van de onderneming. Met behulp van deze winstdeling wordt een deel van de premie door de uitvaartverzekeraar zelf betaald, waardoor de premie die door de verzekerde betaald moet worden lager is.

Voordelen kapitaal uitvaartverzekering

Waar een natura uitvaartverzekering wordt uitbetaald in uitvaartdiensten, ontvangen nabestaanden bij de kapitaalverzekering het opgebouwde geldbedrag. Dit brengt enkele voordelen met zich mee.

 • De nabestaanden kunnen zelf de uitvaart vormgeven. Welke kist er wordt gebruikt, welk soort rouwwagen er voorrijdt, welke uitvaartverzorger er in de arm wordt genomen, etc.
 • Nabestaanden worden, mits het verzekerde bedrag wordt geïndexeerd met de uitvaartkosten, later zelden geconfronteerd met hoge extra kosten.

Nadelen kapitaal uitvaartverzekering

Hoewel de nabestaanden dus meer vrijheid hebben wat betreft het invullen van de uitvaart, heeft een kapitaalverzekering ook nadelen waarmee de verzekerde rekening moet houden.

 • In veel gevallen bestaat er een maximum leeftijd om een kapitaalverzekering af te kunnen sluiten. Deze ligt tussen de 60 en 70 jaar. Dit omdat de kans op overlijden een stuk groter is en er niet voldoende kapitaal opgebouwd kan worden zonder absurd hoge premies te vragen.
 • Wanneer men besluit om de verzekering tussentijds stop te zetten, krijgt de verzekerde de betaalde premie meestal niet terug.
 • Ondanks indexering van het verzekerde bedrag aan de hand van de stijgende uitvaartkosten, kan het opgebouwde kapitaal uiteindelijk toch onvoldoende zijn. De nabestaanden worden in dat geval
  geconfronteerd met extra kosten.
 • De vrijheid die een kapitaal uitvaartverzekering met zich meebrengt, betekent ook dat de nabestaanden alles moeten regelen in zware tijden. Een natura uitvaartverzekering verlicht hen op dit gebied.