In tijden van veranderingen keuzes uit het verleden actualiseren

Wij leven in een periode van veel veranderingen. Om maar eens een paar veranderingen te noemen: de waarde van woningen is explosief gestegen, het pensioenstelsel wordt ingrijpend veranderd, waardoor uitkeringen qua hoogte minder voorspelbaar worden, de inflatie loopt sterk op waarbij niemand weet of dit slechts van korte duur is. Misschien moeten we rekening houden met een lange periode van hoge inflatie. Bovendien is het de vraag hoe de economie zich gaat ontwikkelen.

In het verleden langjarige keuzes gemaakt
Veel mensen hebben in het verleden keuzes gemaakt waarvan de financiële consequenties zich uitstrekken over vele jaren. Bijvoorbeeld de keuze voor de periode waarvoor de rente op de hypotheek wordt “vastgesteld”. Of het bedrag dat maandelijks wordt gespaard als inkomen na pensionering.

Al die keuzes zijn gemaakt vanuit een bepaalde gedachte hoe “later” er zou uitzien. Wanneer “later” er waarschijnlijk anders gaat uitzien dan je op dat moment dacht, is het verstandig even een moment van bezinning te nemen met de vraag: “Zou ik met de kennis die ik nu heb deze keuze weer precies zo maken? ”. Is het antwoord ja, dan geeft dat rust. Is het antwoord “dat weet ik niet zo zeker” dan is het raadzaam om te onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om aanpassingen te doen.

Waar het gaat om financiële zaken zoals verzekeringen, pensioen, vermogensopbouw, wonen en levens- en nalatenschapstestamenten, kunnen en willen wij graag met jou doornemen of deze nog steeds passend zijn. Stel je dat op prijs dan vragen wij je contact met ons op te nemen. Wij maken dan graag een afspraak om in rust een en ander met de ogen van vandaag te bekijken.

Copyright © 2022 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.