Hoe zit het met de omgewaaide schutting?

Als financieel advieskantoor adviseren wij onze relaties niet alleen; als er een schade plaatsvindt begeleiden wij ze ook in de afhandeling met de verzekeraars die deze schade moeten vergoeden. Dagelijks behartigen wij op deze wijze de belangen van onze klanten. In deze nieuwsbrief een voorbeeld van een recente schade waar wij onze klant in begeleidden.

De storm en de omgewaaide schutting
Onlangs waren er zware stormen in Nederland. Deze hebben heel veel schade veroorzaakt. Zo ook bij een van onze relaties. De schutting was door de wind gegrepen en over de volle lengte omgewaaid.

Onze relatie had de schutting zelf neergezet en betaald. Hij meldde de schade rechtstreeks bij de verzekeraar aan en kreeg per kerende post het bericht dat slechts 50% van de schade werd uitgekeerd. De relatie snapte hier niets van en kwam bij ons op kantoor.

De theorie
Op grond van de wet (artikel 5:52 BW) is een schutting die op de erfgrens staat gezamenlijk eigendom van de eigenaren van beide erven, ongeacht wie de schutting heeft betaald. Bij een schade aan de schutting zijn beide buren evenveel verantwoordelijk voor de kosten van herstel van de schade. Beide eigenaren kunnen voor hun deel van de schade een beroep doen op hun opstalverzekering.

De praktijk
In dit geval speelde er iets bijzonders. Onze klant had destijds de schutting zelf geplaatst en betaald. Maar ook ruimschoots op zijn eigen grond geplaatst en dus niet precies op de erfafscheiding. In deze situatie gaat de theorie van gezamenlijk eigendom niet op en moet de verzekeraar van onze klant 100% van de schade betalen. Het was even goed uitleggen aan de verzekeraar hoe de situatie precies was. Maar de uitkering volgde en onze klant en dus ook wij waren tevreden.