Het STAP-budget

Wil je je kennis verbreden of verdiepen óf het juist helemaal over een andere boeg gooien? Denk dan ook eens aan het STAP-budget!

Over het STAP-budget

In 2022 heeft de Rijksoverheid het STAP-budget in het leven geroepen: een subsidieregeling voor bij- of omscholing. Deze vergoeding is een vervanging van de per 1 januari 2022 afgeschafte fiscale scholingsaftrek. STAP staat voor STimulering Arbeidsmarkt Positie en wordt uitgevoerd door het UWV. Een ideaal middel voor persoonlijke groei!

Let op: voor de huidige STAP-aanvraagperiode is het beschikbare budget helaas op. De volgende aanvraagperiode start op 1 juli 2022 om 10:00u. Je kunt nu alvast een aanmeldingsbewijs aanvragen, zodat je bij de volgende aanvraagperiode meteen STAP-budget kunt aanvragen.

STAP-budget is aan te vragen voor iedereen die:

  • Ouder is dan 18 jaar (maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt).
  • Dit kalenderjaar nog niet eerder een STAP-vergoeding heeft ontvangen.
  • De Nederlandse nationaliteit heeft óf die van een ander EU-land.
  • In Nederland is verzekerd voor de volksverzekeringen (in de afgelopen 27 maanden moet je hiervoor minstens 6 maanden in Nederland hebben gewoond, gewerkt of een uitkering hebben gekregen).
  • Een opleiding, cursus of training kiest die is opgenomen in het STAP-scholingsregister.
  • Een opleiding, cursus of training kiest die start ná minimaal 4 weken na de aanvraag en vóór uiterlijk 3 maanden na het aanvraagtijdvak in kwestie.

Beperkt beschikbaar

In 2022 wordt het STAP-budget verdeeld over vijf aanvraagperiodes. Per periode kunnen ruim 32.000 personen de vergoeding aanvragen. Iedereen mag één keer per jaar een beroep doen op het STAP-budget – dat maximaal € 1.000 per opleiding bedraagt. Is je beoogde opleiding duurder dan € 1.000? Dan betaal je de rest zelf.

Ook goed om te weten: als je jonger bent dan 30 jaar, kun je het STAP-budget niet aanvragen voor (door de overheid erkende) voltijdopleidingen, om het samenvallen met studiefinanciering te voorkomen.

Bron: Impact Opleidingen