Het energiezuinig maken van uw woning

De motieven om voor duurzaamheid te kiezen verschillen nogal. In dit artikel kort een aantal aandachtspunten bij de afweging om wel of niet te investeren om uw woning duurzamer te maken.

Energielabel bij verkoop verplicht

Sinds enkele jaren geldt de wettelijke verplichting voor een “definitief energielabel” wanneer een woning voor verkoop wordt aangeboden. Dit energielabel laat zien hoe energiezuinig een huis is. Woningen met een A-label zijn het energiezuinigst, woningen met een G-label het minst energiezuinig.

Verstandige kopers houden bij het bepalen van de prijs die zij willen betalen voor een woning, rekening met hoe energiezuinig de woning is. Immers de kosten van energie vormen een relevant onderdeel van de maandelijkse woonlasten. Een niet energiezuinige woning noodzaakt dan al snel te investeren om de woning energiezuinig te maken.

Meerdere redenen om de woning duurzaam te maken


    1. De drie meest voorkomende redenen voor verduurzamen zijn:
    2. De wens om een bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving.
    3. De verwachting rendement te behalen doordat op termijn de besparingen die bereikt worden door het energiezuinig maken van de woning, veel hoger zijn dan de kosten die voor deze maatregelen zijn gemaakt.
    4. Het verhogen van het comfort van de woning.

Bij nieuwbouw en verbouw


Het moment waarop de woning wordt gebouwd is natuurlijk het ideale moment om direct de maatregelen te nemen om de woning energiezuinig te maken. Ook een verbouwing van een bestaande woning is een goed moment daar verduurzaming in mee te nemen.
Toch zijn er, wanneer u niet verbouwt, relatief eenvoudige maatregelen te treffen die de woning al een stuk energiezuiniger maken. Dat kan dan in kleine stappen waarbij er een zekere volgorde kan worden aangehouden van zaken die de grootste besparing opleveren.
Kosten kunnen verschillend gefinancierd worden

De maatregelen om de woning te verduurzamen vragen om een investering. Vaak kan al heel veel bereikt worden met bedragen die variëren tussen de €10.000,- en €20.000,-.
Over de manier waarop u dit kunt financieren, kunnen wij u advies geven. Er zijn niet alleen de nodige subsidieregelingen, maar ook binnen de bestaande hypotheek zijn misschien mogelijkheden om een bedrag hiervoor op te nemen. Wij kijken daarbij of het voor u aantrekkelijker is een dergelijk bedrag via een hypothecair krediet dan wel via een consumptief krediet te lenen.

Download gratis rapport van uw eigen woning

U kunt gratis online een rapport laten opstellen waarin voor specifiek uw woning aanbevelingen worden gedaan om uw woning te verduurzamen. U hoeft alleen uw huisnummer en postcode op te geven. Het rapport wordt alleen aan u verzonden. U hoeft dus niet “bang” te zijn dat na invulling van het rapport vervolgens allemaal bedrijven u gaan benaderen om uw woning te verduurzamen. U kunt uw eigen rapport aanvragen via de volgende link: https://duurzaamheidsprofiel.nl

Meer informatie? Wij helpen u graag


Wilt u eens uitgebreider met ons van gedachten wisselen over de mogelijkheden om uw woning te verduurzamen en met welke bedrijven onze relaties goede ervaringen hebben gehad? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Copyright © 2020 Financieel Alert Alle rechten voorbehouden.

Comments (0)

Leave Comment