Duidelijkheid met een financieel plan

Een huis kopen, kinderen die gaan studeren, eerder stoppen met werken, arbeidsongeschikt raken, vermogen schenken, een scheiding. Deze voorbeelden van veranderingen in een leven hebben een grote impact op de financiële huishouding. Tijdens uw leven moet u regelmatig financiële keuzes maken. Daarbij laten we ons vaak leiden door fiscaal voordeel. Op de langere termijn is gebleken dat dat niet altijd gunstig uitpakt vanwege de veranderende wet- en regelgeving en een terugtrekkende overheid. Minder aftrekposten, een daling van de hypotheekrenteaftrek en een opgeschoven AOW-datum hebben bijvoorbeeld invloed op uw financiële situatie. U wilt uiteraard geen fiscaal voordeel missen, maar wat is goed voor u en uw gezin op lange termijn?

Financieel plan

Veel mensen maken nog vaak beslissingen zonder een grondig inzicht in hun geldzaken. Inzicht in uw financiële situatie en het stellen van doelen en wensen voor de lange termijn zijn belangrijk. Bij een nieuwe woning doet u een investering die van invloed is op uw financiële plaatje. Het is vaak de basis van een financieel plan. Om onbezorgd van uw woning te genieten, is het belangrijk een goed financieel overzicht te hebben van uw inkomsten, vermogensopbouw, uitgaven en pensioen, maar ook van de risico’s van arbeidsongeschiktheid en overlijden. Dit kunt u voor uzelf vastleggen in een financieel plan. Met een financieel plan weet u waar u aan toe bent en zorgt u ervoor dat u op het juiste moment uw vermogen beschikbaar hebt. U heeft een helder totaalbeeld van uw wensen, mogelijkheden en risico’s en van de ontwikkeling van uw inkomsten, uitgaven en vermogen.

Grip houden

De uitvoering van het financieel plan leggen we vast in een betaalplan. Hierbij kijken we naar de betaalbaarheid per maand; de vaste en variabele kosten en de wijze van vermogensopbouw. Daarnaast verzekert u de risico’s van bezit en inkomen die u zelf financieel niet kunt dragen. Door het betaalplan en financieel plan van tijd tot tijd bij te stellen, blijft de bal doorrollen. Het is net als bij voetbal. Waar u bij voetbal de bal het werk laat doen, laat u bij financiële planning het geld het werk doen. U neemt met een financieel plan minder ad-hoc beslissingen en houdt grip op uw leven!

Afspraak

Wilt u overleg met een onafhankelijk adviseur over uw financiële huishouding of heeft u vragen over financiële producten? Wij horen graag wat uw wensen en doelen zijn. Maak eens een afspraak met Schuurman Financieel Advies. Bel naar 0315-341975 of stuur een e-mail naar emiel@schuurmanfinancieeladvies.nl.