De nieuwe hypotheek: hypotheekrenteaftrek na echtscheiding

Een echtscheiding kan verregaande consequenties voor u hebben, zeker als u met uw partner samen een woning heeft en een hypotheek. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan is de woning en de hypotheek van u samen. Bent u onder huwelijkse voorwaarden gehuwd, dan is van belang wie de eigenaar van de woning is en welke verdeling u in de huwelijkse voorwaarden hebt afgesproken.

Welke gevolgen de echtscheiding heeft voor u, uw partner en de eigen woning hangt af van de keuzes die u samen maakt. U kunt de woning verkopen, maar u kunt ook overeenkomen dat één van beiden (al dan niet samen met de kinderen) in de woning blijft wonen en de ander uitkoopt. Maar hoe zit het dan met de renteaftrek in deze situaties?

Besluit u de woning te verkopen, dan kunnen twee situaties ontstaan:

1.   U heeft overwaarde in de woning.
De opbrengst van uw woning is, na aftrek van de verkoopkosten, hoger dan de hypotheek. Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen, dan heeft ieder recht op de helft van deze overwaarde. Koopt u binnen 3 jaar weer een nieuwe woning? Dan moet u hiermee rekening houden. U mag dan maar over een lagere hypotheek de rente aftrekken.

2.   Uw woning staat ‘onder water’
Uw hypotheek is hoger dan de opbrengst van de woning. Hierdoor ontstaat voor ieder, voor de helft van het tekort, een schuld. Sluit u een lening af voor uw deel van die schuld, dan is de rente over deze lening 10 jaar lang aftrekbaar. Het maakt hierbij niet uit of u daarna naar een huurwoning of een koopwoning verhuist.

Wordt besloten dat u uw partner uitkoopt? Dan koopt u in feite de helft van de woning van uw partner. U bent zelf immers al eigenaar van de andere helft van de woning. Maar ook de hypotheek is maar voor de helft van u. U heeft dus twee hypotheekdelen, de ‘oude’ hypotheek en een nieuwe hypotheek, waarmee u uw partner uitkoopt. Deze nieuwe hypotheek valt binnen de nieuwe wettelijke regels voor hypotheken, die vanaf 1 januari 2013 gelden. Dat betekent dat u deze nieuwe hypotheek volledig moet aflossen, om hierover de rente te kunnen aftrekken. U lost dan af in een annuïteitenhypotheek of lineaire hypotheek.

Over dit nieuwe deel van de hypotheek mag u wél de rente weer 30 jaar aftrekken. Over de hypotheek die u al had, heeft u al een deel van de maximale termijn van 30 jaar benut en geldt de renteaftrek dus voor een kortere duur.

De Erkend Hypothecair Planner, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners (NVHP), geeft u op begrijpelijke en deskundige wijze, uitleg over de gevolgen bij echtscheiding.