De nieuwe hypotheek: hypotheek en schenking

Wilt u uw kind financieel helpen bij het aankopen van een woning? Dan kunt u uw kind een bedrag lenen, bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheek. U kunt er ook voor kiezen gebruik te maken van de mogelijkheid uw kind belastingvrij bedragen te schenken.

De fiscale spelregels om een groot bedrag in één keer te schenken zijn tijdelijk aanzienlijk verruimd.

U heeft de mogelijkheid om jaarlijks een bedrag belastingvrij te schenken aan uw kind. Dit jaarlijks vrijgestelde bedrag bedraagt in 2013 € 5.141,-. Het bedrag geldt per kind, schenkingen van beide ouders worden bij elkaar opgeteld en tellen dus als één schenking.

Is uw kind tussen de 18 en 40 jaar? Dan kan éénmalig gebruik gemaakt worden van een hoge schenkingsvrijstelling tot € 51.407. Deze schenking is onbelast als het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, het (deels) aflossen van de hypotheek, verbeteringen- of onderhoud aan de woning, afkoop van erfpacht of voor het bekostigen van een dure studie of opleiding. Sinds 29 oktober 2012 mag de vrijstelling ook worden gebruikt om een restschuld af te lossen, als de woning van uw kind wordt verkocht met verlies.

Vanaf 1 oktober 2013 is deze éénmalige schenkingsvrijstelling tijdelijk verhoogd tot € 100.000.

Dit verhoogde bedrag mag u echter uitsluitend belastingvrij schenken voor de aankoop van een eigen woning, het (deels) aflossen van de hypotheek of voor verbeteringen- of onderhoud aan de woning. De regeling geldt dus niet voor de betaling van kosten van een dure studie of opleiding.

De leeftijdsgrens van 40 jaar is, voor de ontvanger, niet meer van toepassing. Ook geldt de vrijstelling niet meer uitsluitend voor een schenking aan uw kind. Iedereen mag dit verhoogde bedrag onbelast schenken aan een ander voor de eerder vermelde doeleinden.
De mogelijkheid gebruik te maken van deze verhoogde vrijstelling tot € 100.000 geldt slechts tot 1 januari 2015. Daarna is weer de regeling van toepassing, zoals die gold tot 1 oktober 2013.

Een schenking binnen de verhoogde vrijstelling van € 100.000 kan door een begunstigde meerdere keren worden ontvangen, maar slechts één maal van dezelfde schenker. Er is hierop één uitzondering: Heeft u in het verleden reeds gebruik gemaakt van de hoge schenkingsvrijstelling door een schenking aan uw kind, dan mag alsnog de verhoogde € 100.000-vrijstelling gebruikt worden. In dat geval dient wél de eerder gebruikte vrijstelling in mindering gebracht te worden op deze verhoogde vrijstelling. De vrijstelling kan niet worden gespreid over meerdere kalenderjaren.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden van de verhoogde schenkingsvrijstelling? Houd er dan rekening mee, dat voor elke doelstelling aparte (fiscale) voorwaarden gelden.
De erkend hypothecair planner, aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Hypothecair Planners (NVHP), is volledig op de hoogte van deze voorwaarden en kan u optimaal adviseren over uw mogelijkheden bij schenken.
De erkend hypothecair planner denkt met u mee, geeft u praktische tips en regelt de zaken voor u.