Consument wil actueler advies over hypotheek

Steeds meer consumenten hebben behoeften aan actualisering van het in het verleden verstrekte hypotheekadvies. Leden van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) rapporteren een onzekere consument die meer of eerder zijn hypotheek wil aflossen.

Onzekere consument wil actueler hypotheekadvies

Consumenten hebben eerder een hypotheek afgesloten op basis van een advies dat aansloot op de eigen wensen en behoeften. Deze wensen en behoeften kunnen echter in de loop van de tijd veranderen. De hypotheek die in het verleden correct is afgesloten blijkt niet langer aan te sluiten bij de actuele wensen en behoeften van de klant. Onderzoek door de NVHP heeft uitgewezen dat 69% van de respondenten onzeker is over de keuzen die zij in het verleden met betrekking tot de door hen afgesloten hypotheek hebben gemaakt.

De veranderde wensen van de consument om meer of eerder dan in het verleden was overeengekomen, af te lossen op de hypotheekschuld blijkt de primaire wens te zijn (36%). Anderen willen graag extra kapitaal opbouwen om op de einddatum de hypotheekschuld geheel of gedeeltelijk af te kunnen lossen (30%). Daarnaast is er bij consumenten de algemene behoeften aan informatie over ontwikkelingen op het gebied van hypothecair krediet.

Ook hebben consumenten vaker de behoeften informatie te krijgen over de toekomst van de hypotheekrenteaftrek, het effect van steeds meer hypotheekverstrekkers die zich terug trekken op de Nederlandse markt, prijsdalingen op de woningmarkt, het hogere werkeloosheidsrisico en de verhoging van de pensioensleeftijd.

NVHP-voorzitter Peter Wormskamp ziet de onrust bij veel consumenten ontstaan door onvoldoende inzicht in wat de suggereerde veranderingen in de persoonlijke situatie kunnen betekenen. “Indien het oversluiten van een hypotheek al in het belang van de consument is, zal dit minder makkelijk verlopen dan in het recente verleden, aangezien veel geldverstrekkers op dit moment terughoudend zijn in het verstrekken van nieuwe hypothecaire geldleningen.” Hij waarschuwt dan ook voor een trend om massaal bestaande hypotheken te beëindigen en nieuwe te sluiten.

Bron: hypotheekadvies.nl