Aftrek hypotheekrente

De nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente gaan in per 1 januari 2013. Mensen die na die datum een nieuwe hypothecaire lening afsluiten, krijgen alleen renteaftrek als die lening in 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Voor bestaande hypotheken verandert in beginsel niets.
Een andere maatregel is dat rente op restschulden 10 jaar lang in aftrek mag worden gebracht. Voorwaarde is wel dat de restschuld is ontstaan door verkoop van een woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017.

Deadline te kort dag

Het kabinet wil af van aflossingsvrije hypotheken. De fiscale voordelen hiervan – maximale hypotheekaftrek- verdwijnen voor hypotheken die vanaf 1 januari 2013 worden afgesloten. VEH vindt dat mensen die de risico’s willen verminderen door over te stappen naar een spaarhypotheek daar meer tijd voor moeten krijgen. De deadline van 1 januari is voor banken te kort dag om dergelijke omzettingen nog te realiseren, vindt de vereniging.

Aflossingsvrije hypotheken

De deadline van 1 januari is voor banken te kort dag om dergelijke omzettingen nog te realiseren. De loketten zijn hiervoor in feite reeds gesloten. Het gevolg is dat een huiseigenaar die zijn aflossingsvrije hypotheek wil omzetten min of meer verplicht wordt een veel duurdere annuïteitenhypotheek te sluiten. Velen zullen om deze reden hier vanaf zien. Dit is ongewenst vanuit het risico dat klanten en banken met aflossingsvrije hypotheken lopen.

Zorgplicht

Een andere reden voor uitstel tot 1 juni is volgens Eigen huis de zorgplicht die hypotheekadviseurs hebben om hun klanten te informeren. Door de trage besluitvorming in de Tweede Kamer hebben de adviseurs nauwelijks de tijd gehad om hun klanten in te lichten over belangrijke fiscale wijzigingen en de mogelijkheden om hierop te reageren.

Volgens Eigen Huis staat er in Nederland 350 miljard aan aflossingsvrije hypotheken uit, de helft van de totale hypotheekschuld. Meer dan 2,5 miljoen huiseigenaren hebben een (deels) aflossingsvrije hypotheek. “Omdat dit jaar al 700.000 huishoudens hypothecair onder water staan is het aanpassen van een aflossingsvrije hypotheek voor velen actueel en voor sommigen urgent”, waarschuwt de vereniging. Bij een huis dat ‘onder water’ staat is de hypotheekschuld hoger dan de waarde van de woning.